Annonce

Annonce

Kløvergræs

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan f.eks. være kløvergræs. Foto: Irene Brandt-Møller

Nye regler for sædskifte og gødskning hos økologer

FAGLIGT TALT: De kommende sædskifte- og gødningsregler for økologer begynder nu endeligt at falde på plads, og mange landmænd har set frem til, at der kan komme klarhed over de kommende rammer og regler.

Af: Michael Tersbøl, planterådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Der er ændringer i sædskifteregler og regler for dokumentation af gødning fra 1. januar 2022, og der sker noget ang. brancheanbefalingernes for loft for ikke-økologisk husdyrgødning fra 1. august 2022.

Sædskiftekrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.

 • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 % af frøene i blandingen.

 • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 % af frøvægten i blandingen.

Mindst 50 pct. kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Græs og kløvergræsblandinger, både permanente og i omdrift.

 • Efterafgrøder, udlæg af græs og kløvergræsblandinger.

 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttæer og -buske med bunddække af græs.

Ikke-økologisk gødning

Fra 1. januar 2022 skal du udfylde en erklæring om behov for ikke-økologisk gødning. Heri redegøres for hvorfor det er nødvendigt at bruge ikke-økologisk gødning, f.eks. at økologisk gødning ikke er tilgængeligt eller er for dyrt at skaffe. Erklæringen kan skrives ind i en blanket fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og så i stedet købe tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette:

 • Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov – f.eks. stort indhold af fosfor.

 • Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.

 • Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for ikke-økologisk gødning.

Brancheanbefalingerne stiller nye krav til gødningslofter

Fra 1. august 2022 vil brancheanbefalingerne tillade:

 • 43 kg udnyttet N i ikke-økologisk, ikke-afgasset husdyrgødning, mod 54 kg i dag, pr. ha. harmoniareal.

 • 65 kg ikke-økologisk husdyrgødning, når mindst 22 kg heraf er afgasset, pr. ha. harmoniareal.

 • Op til 65 eller 107 kg udnyttet N i alt, hvor mængden af N > 65 kg pr. ha. kan være økologisk husdyrgødning og ikke-økologisk N fra andre produkter i bilag 1 end husdyrgødning.

 • Økologisk husdyrgødning eller plantebiomasse, der afsættes til biogasanlæg, kan altid tages tilbage i samme N-mængde og anvendes uden om ovennævnte lofter for ikke-økologisk N i husdyrgødning

Reglerne i denne artikel er præsenteret ved et webinar, som du kan gense hos SEGES TV på deres hjemmeside:

https://www.seges.tv/video/69807253/nye-regler-for-ikke-okologisk-1

Flere artikler fra samme sektion

Jagten er sat ind på »Årets Unge Landmand«

Landbrug & Fødevarer kårer for ottende år i træk ”Årets Unge Landmand”, og alle har mulighed for at indstille sin favorit blandt landbrugets unge talenter.

10-08-2022 2 minutter Events

Mekanikere må være kreative for at holde høsten i gang

Hvis maskinerne svigter i denne høstsæson, må mekanikerne ofte tænke kreativt for at holde hjulene i gang. Der er nemlig leveringsproblemer og ventetid på mange reservedele.

09-08-2022 2 minutter Høst

Sommervarmen vender tilbage - og øger risikoen for brand under høsten

I de kommende dage vender sommervarmen tilbage. Forsikringsselskabet Topdanmark opfordrer landmænd og ansatte i landbruget til at være ekstra opmærksomme på risiko for brand i den tørre høstsæson.

08-08-2022 2 minutter Høst